O Erasmus-u

Erasmus+ financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal u sustavu obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Nastao je  kao program studentske razmjene,  a u međuvremenu narastao u program za sve generacije u čije se aktivnosti mogu uključiti brojne organizacije: odgojno-obrazovne ustanove, udruge, poduzeća, gradovi, općine i županije, ali i ostale javne te privatne organizacije.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. Erasmus+ je usmjeren stvaranju jednakih mogućnosti za sve u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama, bazirajući se na osmišljavanje inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti.

U okviru Erasmus+ programa Veleučilište ARCA provodi mobilnosti studenata i zaposlenika kroz Ključnu aktivnost 1 – i to dvije vrste projekata:

  • KA131 – suradnja s programskim zemljama(zemlje Europske unije + Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska)
  • KA171 – suradnja s partnerskim zemljama (sve ostale zemlje svijeta)

U okviru projekta mobilnosti Veleučilište ARCA šalje studente u inozemstvo na dio studija ili na stručnu praksu, a nastavno i nenastavno osoblje na poučavanje ili osposobljavanje. Studenti svoje studijsko iskustvo obogaćuju odlaskom na neko od partnerskih visokih učilišta, dok stručnu praksu u inozemstvu obavljaju u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Nastavnici poučavaju na stranim visokim učilištima ili se pak osposobljavaju u organizacijama povezanima uz njihovo područje rada i profesionalne interese. Također, visoka učilišta primaju strane studente i osoblje visokih učilišta iz inozemstva.

Erasmus iskustva

Ostale Erasmus novosti

Informacije

Dolazna mobilnost osoblja podrazumijeva mobilnost inozemnog nastavnog i administrativnog osoblja na Veleučilištu ARCA u u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (praćenje rada kolega ili tzv. „job-shadowing“, sudjelovanje u znanstvenim skupovima, radionicama, seminarima i tečajevima), dogovaranja međunarodne suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama. Svrha mobilnosti može biti ograničena specifičnim pravilima pojedinog programa mobilnosti ili odredbama međuinstitucijskih sporazuma.

Procedure vezane za odlaznu mobilnost osoblja određene su Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Financijske potpore za dolaznu mobilnost osoblja moguće je ostvariti putem Erasmus+ programa na način da se inozemni zaposlenik prijavi na Erasmus+ natječaj na svojoj matičnoj instituciji. Iznimka su dolazni stručnjaci koji nisu zaposlenici visokoškolske institucije, a koji su pozvani održati nastavu od strane Veleučilišta ARCA (oni se mogu prijaviti na financiranje u okviru Erasmus+ KA131 natječaja za zaposlenike Veleučilišta ARCA) kao i dolazno osoblje iz partnerskih zemalja koje se prijavljuje na natječaje Veleučilišta ARCA financirane u okviru Erasmus+ KA107/171 projekata.

Zainteresirano nastavno/nenastavno osoblje može se informirati o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti putem email adrese: dekan@velarca.hr ili potražiti otvorene natječaje na službenoj stranici Veleučilišta ARCA.

 

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Ured za međunarodnu suradnju

Đorđe Nadrljanski

dekan@velarca.hr

+385 97 620 46 77

 

Info poveznica: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-osoblja/ 

Odlazna mobilnost osoblja podrazumijeva mobilnost zaposlenika Veleučilišta ARCA na inozemnoj visokoškolskoj instituciji ili u inozemnoj organizaciji u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (praćenje rada kolega ili tzv. „job-shadowing“, sudjelovanje u znanstvenim skupovima, radionicama, seminarima i tečajevima), dogovaranja međunarodne suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama. Svrha mobilnosti može biti ograničena specifičnim pravilima pojedinog programa mobilnosti ili odredbama međuinstitucijskih sporazuma.

Erasmus+ program omogućuje razmjenu djelatnika Veleučilišta ARCA i to u svrhu podučavanja ili u svrhu osposobljavanja.

Natječaji za financiranje mobilnosti osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ obično se raspisuju dva puta godišnjeSvi natječaji vezani za mobilnost objavljuju se na web stranici Veleučilišta ARCA.

Mobilnost u svrhu podučavanja moguće je ostvariti na inozemnim visokoškolskim ustanovama s kojim Sveučilište u Zadru ima potpisan Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum u programskim i partnerskim zemljama. Listu potpisanih Erasmus+ međuinstitucionalnih sporazuma možete pronaći ovdje: 

Programske zemlje (KA103/131) – Partnerske zemlje (KA107/171).

Također, kod mobilnosti u svrhu osposobljavanja Erasmus+ međuinstitucijski sporazum nije nužan kod mobilnosti u Programske zemlje ukoliko se mobilnost vrši na institucijama koje nemaju status visokoškolske institucije. Pri pronalasku odgovarajućih ponuda za osposobljavanje od velike je koristi mrežna platforma IMOTION namijenjena osoblju visokoškolskih ustanova.

Djelatnici imaju mogućnost održavati nastavu na partnerskom visokom učilištu uz uvjet da održe najmanje 8 sati nastave tjedno (ili 4 sata u slučaju da se kombinira mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja uz razvoj pedagoških vještina) ili pak pohađati trening osposobljavanja i to sve u trajanju od 2 dana do 2 mjeseca za programske zemlje (KA103/131) te od 5 dana do 2 mjeseca za partnerske zemlje (KA107/171).

Erasmus+ financijska potpora za mobilnost u programskim zemljama (KA131) u ak. god. 2022./2023. iznosi od 112 do 144 eura dnevno ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu, a 180 eura po danu za partnerske zemlje (KA107/171/međunarodno otvaranje). Putni troškovi se refundiraju paušalnim iznosima ovisno o udaljenosti odredišta

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, djelatnici s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. Financijsku potporu ne mogu dobiti djelatnici ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije.

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Ured za međunarodnu suradnju

Đorđe Nadrljanski

dekan@velarca.hr

+385 97 620 46

Info poveznica: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-osoblja/77 

Kako bi student studirao na Veleučilištu ARCA kao Erasmus+ student, njegovo visoko učilište sveučilište mora imati potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum s Visokom školom ARCA, a studenta mora nominirati njegovo matično visoko učilište.

Nakon što Ured za međunarodnu suradnju prihvati nominaciju, nominirani student mora dovršiti postupak prijave za studij na Veleučilištu ARCA. Student mora poslati sljedeće dokumente našem Erasmus+ koordinatoru na dekan@velarca.hr

Prijavni obrazac

  • Sporazum o učenju u svrhu studija / stručne prakse
  • Kopiju putovnice / osobne iskaznice
  • Kopiju iskaznice zdravstvenog osiguranja
  • 2 fotografije za putovnicu

 

Rokovi za prijavu su sljedeći:

Zimski semestar: 30. srpnja

Ljetni semestar: 30. prosinca

Nakon zaprimanja svih potrebnih dokumenata, studentima se dostavlja prihvatno pismo u roku od nekoliko dana nakon krajnjeg datuma za prijavu.

Prije dolaska inozemni studenti moraju regulirati boravak u Hrvatskoj, zdravstveno osiguranje, policu putnog osiguranja te sami organizirati smještaj.

Prije podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka u RH (policijska uprava i postaja), dolazni studenti moraju podnijeti zahtjev za OIB. Reguliranje zdravstvenog osiguranja može se obaviti u osiguravajućem društvu prema vlastitom izboru.

Za dodatne savjete i upute oko organizacije boravka tijekom mobilnosti, studenti se mogu obratiti Erasmus + koordinatoru pri Veleučilištu na email: dekan@velarca.hr.

Po završetku mobilnosti, studentu će biti uručena potvrda o mobilnosti u svrhu studijskog boravka i prijepis ocjena. Odlazni student mora ispuniti Online upitnik Europske komisije o mobilnosti i to najkasnije 30 kalendarskih dana od primitka emaila.

 

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Ured za međunarodnu suradnju

Đorđe Nadrljanski

dekan@velarca.hr

+385 97 620 46 77

 

 

Info poveznice:

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-studenata/ 

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/ 

Odlazna studentska mobilnost može se ostvariti  na dva načina:

1) u svrhu studijskog boravka koji podrazumijeva pohađanje kolegija i polaganje ispita ili istraživanje pod nadzorom mentora na inozemnoj instituciji domaćinu. Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Visoku školu ARCA gdje nastavlja i završava započeti studij.

2 u svrhu obavljanja stručne prakse na inozemnoj instituciji domaćinu stipendiranu putem Erasmus+ programa.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redovni i izvanredni studenti preddiplomskog studija Veleučilišta ARCA. Također, studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od dana završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta.

 

Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a odnosno razdoblja mobilnosti u dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom Veleučilišta ARCA. Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Sporazuma o učenju / obavljanju stručne prakse (Learning Agreement). Po povratku na matičnu instituciju prolazi postupak priznavanja obaveza obavljenih na partnerskoj instituciji u inozemstvu. U slučaju studijskog boravka, student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 20 ECTS bodova i ostvariti najmanje 15 ECTS bodova u semestru, a temeljem prijepisa ocjena inozemne institucije. Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište ARCa dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti sredstava. Iznos financijske potpore ovisi o zemlji u kojoj se mobilnost provodi, a definiran je u tekstu Natječaja. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu. Studentima se na inozemnim institucijama neće naplaćivati školarina.

Na mrežnim stranicama Veleučilišta može se pronaći većina informacija vezanih za mobilnost u svrhu studijskog boravka, stručne prakse te aktualne natječaje. 

 

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Ured za međunarodnu suradnju

Đorđe Nadrljanski

dekan@velarca.hr

+385 97 620 46 77

Info poveznice:

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-studenata/ 

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/ 

Online katalog kolegija