Ured Dekana

Dekan

Prodekan za nastavu

Članovi upravnog vijeća

1. Gorislav Jurin, dipl.ing.građ.
2. Marica Dereta, dipl.oec.
3. Branimir Jelavić
4. Mr. Kristina Vidović
5. Arifa Varnica

Odnosi s javnošću

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski

Tajnik

Petar Smajić

Službenik za zaštitu podataka

Arifa Varnica