Upisi

Uvjeti upisa

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugih visokih učilišta mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika o studijima i studiranju Veleučilišta ARCA.

Upisni postupak odvijat će se na sljedeći način:

TEMELJEM DRŽAVNE MATURE

Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Visokoj školi, izravno će se moći upisati i kandidati koji su državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) položili školskoj godini 2022./2023. i u ranijim školskim godinama.

TEMELJEM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*

* Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan RH ili prije 2010.g.
Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.

PRIJELAZ S DRUGOG STUDIJA

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa i u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja. Studenti prijelaznici oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo PRIJAVNI OBRAZAC, te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Dokumenti za upis

Dokumenti koje trebate donijeti:

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu odnosno položenoj državnoj maturi
 • rodni list (original ili ovjerena preslika)
 • domovnica (original ili ovjerena preslika)
 • preslika osobne iskaznice
 • tri fotografije u boji, formata 6×4 cm
 • preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
 • CV Europass
 • potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna (65,03 €) na žiro-račun Škole- IBAN: HR 7324070001100432311)
 • potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
 • prijava za razredbeni postupak

Dokumenti koje popunjavate u Veleučilištu:

 • upisni list
 • matični list
 • ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Veleučilišta ARCA – solmizacija ugovora)

Prijelaznici uz navedene dokumente predaju i ovjereni prijepis ocjena i/ili diplomu o prethodno završenom studiju.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu ili elektronskim putem na e-mail referada@velarca.hr

Školarina

Školarina za upis u prvu godinu studija za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 20.655,00 kuna (2 741,39 €)  ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 10% i iznosi 22.950,00 kuna (3 045,99 €).

RANI UPIS – za upis do 30.06.2023. školarina iznosi 19.507,50 kn (2 589,09 €)

Povoljni studentski kredit za studiranje

Student za potrebe školarine može uzeti kredit kod OTP banke uz određeni popust. Kontakt broj uzeti u referadi Veleučilišta ARCA.
Za ostale pogodnosti u vezi s uvjetima upisa molimo Vas da se izravno obratite Referadi Veleučlišta ARCA na +385 97 620 46 77.

Školarina uključuje

Što mediji kažu o nama