Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti

Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti, koja djeluje u sklopu Veleučilišta ARCA, procese naobrazbe promatra kao otkrivanje mogućnosti za postizanje sinergije i koordinacije u područjima kulture i znanosti, poticanje kulturnog dijaloga i promoviranje naše kulturne baštine koja s bogatim iskustvima znanosti pridonosi ne samo širenju naših vidika već i uključivanju u europsku globalnu strategiju.

Programi Udruge davat će potporu projektima i stvaraocima (izložbe, predavanja, susreti, poticaji), ali i pozivati u goste pojedince koji su nas zadužili vrijednošću svojega djela i stvaralačkom mudrošću.

Ciljevi i djelatnosti

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost i obrazovanje, znanost i istraživanje.

Cilj osnivanja udruge je promicanje, razvitak i unapređenje znanosti i umjetnosti.

Sukladno čl. 7. i 8. Statuta Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, ciljevi i djelatnost udruge su sljedeći:
– planiranje rada
– informiranje javnosti o znanosti i umjetnosti,o znanstvenim dostignućima i novostima u svijetu znanosti i umjetnosti u RH i inozemstvu
– razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
– izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti te organiziranje izložbi i prestavljanje mladih i darovitih umjetnika
– razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istaknutih znanstvenika i umjetnika iz
– suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću
– organizacija znanstvenih skupova u RH i inozemstvu i organizacija javnih tribina
– promicanje znanosti i umjetnosti

Gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja su :
– organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;
– izdavačka djelatnost ( časopis, literatura, knjige, brošure, priručnici i druga stručna i stručno-popularna izdanja);
– recenzije projekata, elaborata i studija.
– održavanje naplatnih tečajeva

Ako u obavljanju svojih gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora, sukladno Statutu udruge, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se osavaruju njeni ciljevi utvđeni Statutom.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti

Skraćeni naziv Udruge glasi: UPZU

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave ( Splitsko dalmatinska županija –naziv nadležnog tijela ).

Podaci i kontakt

Ustroj

Predsjednik:   Đorđe Nadrljanski
Dopredsjednica:  Mila Nadrljanski
Tajnik:   Kristina Vidović
Blagajnik:  Irena Mašće
Likvidator:  Petar Smajić

Dokumenti