Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107-Crna Gora

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment dana 5. ožujka 2020. raspisuje Natječaj
za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s
partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- Crna Gora

Tekst Natječaja
Upute za Natječaj
Rok za prijavu: 15. 4. 2020.

** Produžuje se Natječaj za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107
programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- Crna Gora
Novi rok prijave: 1. 6. 2020.

Mobilnost se može realizirati u zimskom i/ili ljetnom semestru akademske 2020./21. do
zaključno s 15.7.2021.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:
1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente
2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama
3. Europass CV na engleskom
4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične
sastavnice na hrvatskom jeziku
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili
potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).
7. Privola za objavu/slanje osobnih podataka
Erasmus+ vodič
Često postavljena pitanja Erasmus+