NATJEČAJ ZA MOBILNOST OSOBLJA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS + KA107- CRNA GORA

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment dana 17. veljače 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  Crna Gora

Rok za prijavu: 12.3.2020.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2021.

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching/Training):

  1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje
  2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
  3. Europass CV na engleskom
  4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
  5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching/ Staff Mobility for Training) te kandidata.
  7. Privola za slanje/objavu osobnih podataka