MODELI ORGANIZACIJE I REALIZACIJE STUDENTSKIH STRUČNIH PRAKSI I NJIHOVA PRIMJENJIVOST U VISOKOM OBRAZOVANJU