Knjižnica

Gdje je knjižnica?

Knjižnica Visoke škole Arca smještena je na prvom katu Visoke škole, a raspolaže jedinstvenom knjižničnom građom koja je neophodna za nesmetan rad i usavršavanje studenata tijekom studiranja.

Knjižna građa pokriva sljedeća područja: menadžment, marketing, gospodarstvo, komunikacije, brodsko strojarstvo, automatika, elektronika, luke, zemljopis, pomorsko pravo, sigurnosti na brodu, računala, računalne mreže… Posebna vrijednost fonda su rječnici, enciklopedijska izdanja, leksikoni i zbornici. Od neknjižne građe, u fondu su pohranjeni filmovi i CD-i.

Građa se računalno obrađuje u programskom paketu METELwin te je korisnicima na raspolaganju elektronski (online) katalog.

Unutar knjižnice nalazi se i čitaonica u kojoj se studenti mogu pripremati za nastavu ili nadolazeće ispite.

Visoka škola je sklopila ugovor s Sveučilišnom knjižnicom u Splitu te je studentima omogućila korištenje njezinih usluga.

Usluge u knjižnici

  • informiranje o studijskoj/ispitnoj literaturi;
  • pretraživanje baza podataka;
  • posudba;
  • rad u čitaonici;
  • korištenje laptopa za potrebe studija;
  • pomoć knjižničara (u pronalaženju literature, korištenju kataloga, baze podataka).