Kadrovski Menadžment

Kadrovski Menadžer:
 
 • Obavlja poslove kadrovske operative,
 • Surađuje sa Fondom MIORH, Fondom zdravstva, ambulantama, domom zdravlja i drugim subjektima po pitanju socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca te ostalih zaposlenika,
 • Izrađuje planove kadrova, potrebnih izvješća, evidencije rada, različitih analiza i sl.,
 • Vodi politiku pravilnog raspoređivanja i planiranja kadrova,
 • Kontrolira valjanost i rokove trajanja: svjedodžbi, uvjerenja, ovlaštenja,
 • Organizira obuku pomoraca,
 • Izrađuje planove unapređenja i nagrada,
 • Izrađuje polugodišnji i godišnji plan smjena,
 • Planira organizaciju zamjene posada na brodovima,
 • Analizira i obavlja sve poslove oko nabave zaliha potrebnih zaposlenicima,
 • Organizira tehničke poslove oko prijema novih zaposlenika,
 • Nadzire i prati aktivnost zaposlenika, njihovo ponašanje i zalaganje na radu,
 • Ažurira račune i procjene u odgovarajućim kompjuterskim programima,
 • Organizira timski rad rada u kadrovskoj operativi,
 • Obavlja poslove obračuna vrednovanja rada,
 • Kontrolira troškove u djelokrug rada sukladno dijagramu toka te liniji financijske odgovornosti,
 • Vrši pripremu za redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere i održavanja sustava ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004.
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim situacijama,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlaže metode unapređenja rada.