Inspekcijski i kadrovski Menadžment

Veleučilište ARCA temeljem dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja izvodi studijski program: inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu. Studij traje šest semestara (tri godine) i završetkom studija ostvaruje se 180 ECTS bodova. Zvanje koje se stječe je stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu (bacc.ing.admin.nav.).

Stručni prvostupnik inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu podrazumijeva zanimanje koje obuhvaća poslove vezane za organizaciju i obavljanje nadzora nad lukama, brodovima, posadom i teretima, kao i poslove vezane za organizaciju cjelokupnog procesa i postupaka zapošljavanja i ukrcaja pomorac na brodove, zapošljavanje osoba u brodarskim kompanijama i drugim pomorskim institucijama i organizacijama.

Inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu mora biti sposoban samostalno donositi odluke te poznavati procese vještačenja i rješavanja žalbi.

Poslovi inženjera inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu uključuju analizu tržišta rada, pronalaženje potrebnih kadrova, provjere kvalitete kadrova, postupke zapošljavanja ta kontinuirane praćenje rada zaposlenih osoba.

Inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu odgovoran je da brod ima propisani broj članova posade, da članovi posade imaju odgovarajuće svjedodžbe osposobljenosti, kao i sklopljene ugovore o radu.

Predmetni poslovi obuhvaćaju planiranje i analiziranje potreba za kadrom, proces njihovog zapošljavanja, planiranje pravodobnih smjena članova posade broda, praćenje profesionalnog razvoja kroz sustav edukacije i napredovanja, otkrivanje potencijala i poticanje uspješnosti na radu.

Inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu mora znati komunicirati na hrvatskom i engleskom jeziku, a posebice mora dobro poznavati propise o prijevozu i prekrcaju opasnih tereta te zahtjeve i procedure u pogledu zaštite okoliša, međunarodne pomorske regulative ugovora o radu, te posebno nacionalne zakone, pravila i običaje iz područja radnog zakonodavstva.