NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJA STRUČNE PRAKSE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ U AK.GODINI 2021_2022-CRNA GORA-DRUGI KRUG

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2021./2022.- Crna Gora -DRUGI KRUG

Rok prijave je 1.9.2021.,

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *osobno

ili

2) *preporučeno poštom.

* Za prijavu je potrebno priložiti:

1. Prijavni obrazac

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente koji se nalaze u ovoj kategoriji)

3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove)

4. Motivacijsko pismo na engleski

5. Prijepis svih ocjena (preddiplomska i diplomska razina)

6. Europass CV

7.  Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena)

8. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja

9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

Prijave za socioekonomski status se predaju zajedno s prijavama za Natječaj (za studente koji ispunjavaju kriterije za slabiji socioekonomski status definiran Natječajem). Potrebno je dostaviti potvrdu s Porezne uprave o primanjima iz prethodne godine za sve članove zajedničkog kućanstva i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.

Nakon objavljenih rezultata potrebno je poslati e-mailom:

1. Learning Agreement for Traineeship

2. scan EU zdravstvene iskaznice

3. scan IBAN kunskog žiro računa

4. scan Polica osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima natječaja)

Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:

1. Statement of Host Institution

2. Transcript of Work

3. Learning Agreement for Traineeship – After mobility dio