NATJEČAJ ZA MOBILNOST DOLAZNOG OSOBLJA U OKVIRU ERASMUS +  KA107-2020-CRNA GORA

Visoka škola ARCA dana  27. siječnja 2022. raspisuje Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – 2020- Crna Gora
Tekst Natječaja
Upute za Natječaj
Rok za prijavu:  1.3.2022.
Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  31. 7. 2022.
Dokumentacija za prijavu dolaznih kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching/Training):

  1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form)
  2. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
  3. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching/ Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata.
  4. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  5. Privola za slanje/objavu osobnih podataka