Natječaj za mobilnost dolaznog osoblja u okviru ERASMUS+ KA107-2020-CRNA GORA

Visoka škola ARCA dana  22. kolovoza 2022. raspisuje. raspisuje Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – 2020- Crna Gora

Rok za prijavu: 12.9.2022.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  31. 7. 2023.