Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog-nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA1) – Crna Gora

Veleučilište Arca raspisuje Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA1) – Crna Gora

Rok za prijavu:  do isteka zalihe sredstava

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  31. 7. 2025.

Dokumentacija za prijavu dolaznih kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja / osposobljavanja :

  1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form)
  2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
  3. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
  4. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjavaStaff Mobility Agreement for Teaching/Training,  te kandidata.
  5. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  6. Privola za slanje/objavu osobnih podataka
  7. Korisni linkovi:
  8. Erasmus+ vodič