NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS + U AKADEMSKOJ GODINI 2019_2020

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2019./2020.  

Rok prijave je 30.1.2020.,

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *osobno

ili

2) *preporučeno poštom.

* Za prijavu je potrebno priložiti:

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente koji se nalaze u ovoj kategoriji)
 3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove)
 4. Motivacijsko pismo na engleski
 5. Prijepis svih ocjena (preddiplomska i diplomska razina)
 6. Europass CV
 7.  Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena)
 8. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja
 9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

Prijave za socioekonomski status se predaju zajedno s prijavama za Natječaj (za studente koji ispunjavaju kriterije za slabiji socioekonomski status definiran Natječajem). Potrebno je dostaviti potvrdu s Porezne uprave o primanjima iz prethodne godine za sve članove zajedničkog kućanstva i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.

Nakon objavljenih rezultata potrebno je poslati e-mailom:

 1. Learning Agreement for Traineeship
 2. scan EU zdravstvene iskaznice
 3. scan IBAN kunskog žiro računa
 1. scan Polica osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima natječaja)

Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:

 1. Statement of Host Institution
 2. Transcript of Work
 3. Learning Agreement for Traineeship – After mobility dio