Nastavno i nenastavno osoblje Visoke škole ARCA u sklopu Erasmus+ programa (KA707-2020) u posjeti Fakultetu za mediteranske studije Tivat

Od 11.4 do 15.4.2022. godine nastavnice mr. Kristina Vidović i mr Irena Mašće boravile su u Crnoj Gori, u sklopu Erasmus + programa za nastavno osoblje (Staff mobility for teaching i Staff mobility for training). Boravile su na Fakultetu za mediteranske studije Tivat gdje je mr.sc. Kristina Vidović održala predavanja iz unutar kolegija Poslovna etika i komunikacije, a mr.sc. Irena Mašće je sudjelovala na internim radionicama vezanim za izradu ishoda učenja te metodama poboljšanja kvalitete nastavnog procesa.

U razdoblju od 2.5. do 6.5.2022. na istom spomenutom Fakultetu, u sklopu istog projektnog natječaja boravili su mr.sc. Ivan Brković, prof.dr.sc. Đorđe Nadrljanski te Arifa Varnica.

Mr.sc. Ivan Brković je održao predavanja iz područja financija i ekonomike u sklopu kolegija Finansijski menadžment i računovodstvo na osnovnim studijima dok je prof. dr. sc Đorđe Nadrljanski održao predavanja u sklopu kolegija Upravljanje kvalitetom u pomorstvu na magistarskim studijima.

Organiziran je i sastanak s dekanom dr Markom Nikić, rektorom prof. dr Stevom Nikićem te prodekanom za nastavu prof. dr Nikolom Vukčevićem. Razmijenjena su iskustva vezana uz održavanje nastave, izradu studijskih programa, ishode učenja te akreditaciju i certifikaciju koje se provode na visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prof. dr Nikola Vukčević predstavio je organizacijsku strukturu njihovog fakulteta te upoznao s načinom organizacije nastave, zaduženjima, ocjenjivanjem studenata i dr. Također su razmijenjena iskustva vezana uz usavršavanje naših i njihovih  nastavnika i vrednovanje njihovog rada.

Slobodno vrijeme iskorišteno je za razgledavanje Tivta, Kotora i Bara. Posjećen je i Porto Montenegro, impresivna marina, eminentna nautička, lifestyle i modna destinacija i moderno turističko naselje.

U planu je nastavak daljnje suradnje u sklopu Erasmus + projekata te rad na nekim novim projektima.