ERASMUS + ISKUSTVO DOLAZNIH STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, POSLOVNO UČILIŠTE NOVA IDEJA

Za obavljanje stručne prakse putem Erasmus+ programa odlučili smo se iz razloga jer su nam kolege prenijele odlična iskustva i dojmove kad su bili tu na praksi prošle akademske godine.

Razmjena je trajala od 20.2.2023.-19.6.2023., a praksu smo odradili u Poslovnom učilištu Nova ideja (ustanova za obrazovanje odraslih) koja ima ugovor o poslovnoj tehničkoj suradnji sa Visokom školom Arca na čiji smo Erasmus + natječaj i prijavili.

Nakon prijave i samog dogovora oko dolaska na spomenutu Visoku školu uslijedilo je više nego ugodno naše Erasmus + iskustvo u predivnom gradu Splitu.

Što se stanovanja tiče bili smo smješteni u hostelu. Domaćini su bili više nego ljubazni kao i osoblje Visoke škole Arca i njihov Erasmus+ koordinator koji nam je dao kontakt i pružio svu potrebnu pomoć i što se smještaja tiče i svih ostalih informacija koje su nam trebale.

Što se same prakse tiče, jako smo zadovoljni. Naš posao je obuhvaćao aktivnosti poput toga da pomažemo pri izradi dokumentacije planova i programa za nove programe obrazovanja odraslih za koje se ovo poslovno učilište apliciralo, osmišljavanje  promidžbene aktivnosti obrazovnog djelovanja ustanove, oblikovanje raznih obrazaca upisnica, prijavnica i slično sve naravno uz koordinaciju mentora koji je bio za nas zadužen.

Radili smo na konkretnim zadacima i na konkretnim primjerima. Upotrijebili smo neka znanja stečena tijekom studiranja te vidjeli mogućnost primjene istog ili sličnog u praksi pa sa sigurnošću možemo reći da ovo iskustvo nećemo zaboraviti. Svim kolegama studentima želimo preporučiti da iskoriste ovu mogućnost i ohrabriti ih da se i sami okušaju u ovakvom obliku odrađivanja prakse.

Marija KravićMarsenić

Ivana Škerović

Milica Lompar

Slađana Mandić

Srđana Nikić