Filip Glođović

Odabir između prakse i studijske razmjene vrlo je osobna stvar, sve ovisi o vašoj osobnosti i
onome što vam najbolje odgovara.
Godina u kojoj sam se ja prijavio za moje Erasmus + iskustvo bila je 2020. godina (2020/2021
ljetni semestar), te svi znaju da je to bila posebna godina zbog COVID situacije te su se mnogi
možda dvoumili prijaviti se za Erasmus+ mobilnost. Za mene od samog početka nije bilo
nikakve dvojbe. Znao sam da želim otići kad mi se već pruža prilika.
Moje Eramsus iskustvo vezano je za Sloveniju, za poduzeće koje se zove CEOS d.o.o.
Super je bilo što nisam bio sam, nego sam išao još sa trojicom kolega iz Visoke škole.
Poduzeće u kojem smo bili bavi se menadžmentom i daje usluge podrške (savjetovanja) većim
i manjim firmama. Svaki od nas je imao svog mentora koji nas je proveo kroz osnovne poslove
koje smo sa zadovoljstvom učili i obavljali.
A što se tiče Ljubljane, grad kao grad nevjerojatan je, te obzirom na Covid situaciju nije bilo
događanja kao inače, ali se osjetila u zraku vesela atmosfera .
Slovenci su dragi i susretljivi te uglavnom svi razumiju hrvatski jezik što dodatno olakšava
komunikaciju. Slovenski jezik je dosta sličan našem jeziku te ih se može većinu toga razumjeti.
Toplo bih preporučio svakome odlazak na stručnu praksu u sklopu Erasmu + programa!
Nadam se da Vam je moje iskustvo pomoglo da se i Vi aplicirate!
 Filip Glođović