Teorija odlučivanja

Ova knjiga predstavlja pregled temeljnih koncepata i ishoda racionalnog donošenja odluka u neizvjesnosti, ističući implikacije na statističku praksu. Pregled znanosti o odlučivanju obuhvaća niz metodoloških alata u svezi odlučivanja, kao što su: analiza problema odlučivanja, proces odlučivanja, faze procesa odlučivanja, modeli i modeliranje, izbor metoda i tehnika. Metode dalje obuhvaćaju i kriterij očekivanja i korisnost, zatim pojam čimbenika ‒ vanjski, unutarnji, subjektivni, objektivni čimbenici odlučivanja, kao i formalni i neformalni čimbenici odlučivanja..