Nastava na daljinu

Od 16.03. nastava je organizirana na daljinu preko mrežnih stranica Visoke škole postavljanjem nastavnih materijala (predavanja, seminara, vježbi…), obavijesti na mrežnim stranicama, konzultacijama, davanjem zadataka i pregledom izvršenih zadataka putem e-maila.

Za pristup nastavnim materijalima studenti se moraju prijaviti na mrežnu stranicu Visoke škole svojim korisničkim imenom i lozinkom (AAI@EduHr elektronički identitet).

Link za pristup: https://moodle.srce.hr/2019-2020/