Dekanski rok

Obavijest o Dekanskom roku koji će se održati u ponedjeljak 30. rujna 2019.