Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja

Knjiga „Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja“ rezultat je rada grupe autora i obuhvaća sljedeća poglavlja:

1. Suvremeni pogledi na teorijske osnove obrazovanja

uloga e-obrazovanja u cjeloživotnom učenju

2. Perspektive visokog obrazovanja u kontekstu multimedijalne kulture

3. Upravljanje znanjem

4. Kako učiti

5. Koliko programski sadržaji usvojeni preko medija i

medijskih strategija utječu na formiranje znanja

6. Budućnost obrazovanja ‒ izazovi i tendencije

7. Značaj društvenih medija u visokoškolskom obrazovanju

8. Informacijsko obrazovanje i „društvo znanja“ – projekt istraživanja

9. Projektiranje modela obrazovanja za medije u funkciji društva znanja

10. Koliko informacije usvojene preko interneta utječu na

formiranje znanja mladih u Hrvatskoj

11. Znanstveni razvoj stručnih studija u operativnom i strateškom menadžmenta u Makedoniji

12. Pedagoške kompetencije budućih nastavnika

13. Vrednovanje neformalnog učenja na primjeru veleučilišta u Šibeniku

14 Cjeloživotno učenje i podizanje kvalitete gerontološke skrbi

15. Socijalna dimenzija i perspektive obrazovanja u Hrvatskoj

16 Razvoj učećih pojedinaca kao način transformacije

akademskih institucija u akademske učeće organizacije

17. Alati za komunikacijsko profiliranje kao pomoć

u procesu kreativnosti

18. Planning of human resource mobility in shipping

20. Važnost komunikacije i međuljudskih odnosa na brodu

u procesu cjeloživotnog učenja

21. Obrazovanje u okvirima znanstveno-tehnološkog razvoja

22. E-obrazovanje osoba treće životne dobi

23. Komunikološki modeli u srednjoškolskoj nastavi

na primjeru pomorske škole u Splitu

24. Motivacija sportaša i informacijski sustavi u sportu

25. Obrazovanje u funkciji održivog razvoja

26. Promicanje kvalitete cjeloživotnog obrazovanja

intenzivnijim korištenjem raspoloživih resursa

27. Kurikulumska struktura suvremene srednje škole