Teorija sustava i upravljanja

Niska razina znanja i svijesti o prednostima koje donose sustavi upravljanja organizacijama jedan je od glavnih uzroka niske razine implementiranosti sustava upravljanja u organizacijama u Republici Hrvatskoj. Nepostojanje standardiziranih sustava upravljanja koji sadrže alate za analiziranje rizika, smanjivanje utjecaja rizika na poslovanje te mnoštvo ostalih smjernica koje donose međunarodno priznati sustavi upravljanja, mogu značajno negativno utjecati na poslovanje i životni ciklus organizacija, bez obzira na veličinu, strukturu ili oblik vlasništva organizacija. Globalizacija, razvoj tržišta i pomorstva, te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. U usporedbi s razvijenim gospodarstvima, razina implementiranosti standardiziranih i međunarodno priznatih sustava upravljanja kod nas je vrlo niska. Cilj ovog kolegija je povećati svijest i znanje studenata i to onih koji će sudjelovati u radu pomorskih organizacija, a naročito onih koji će imati inspektorsku funkciju. Sustav upravljanja implementiran u pomorskoj organizaciji pruža radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati promatrane pomorske organizacije na efikasan i učinkovit način. Drugim riječima, sustav upravljanja je „način na koji želimo da posao bude obavljan“. Sustav je skup elemenata koji su međusobno povezani i koji djeluju zajedno. Sustav upravljanja je dokumentirana i testirana „korak-po-korak“ (eng. step by step) metoda koja je usmjerena na funkcioniranje organizacije kroz standardne prakse. Sustav upravljanja je sustav kojim se pomoću utvrđene politike i ciljeva organizacije ti ciljevi i ostvaruju. Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan. Sustavi upravljanja su modeli koji upravama organizacija u tome pomažu. Postoji širok spektar različitih sustava upravljanja koji pokrivaju razna područja djelovanja. Sustavi upravljanja u organizacijama mogu se implementirati i održavati pojedinačno, međutim sve je češća primjena integriranih sustava upravljanja. Integrirani sustav upravljanja je skup dvaju ili više različitih pojedinačnih sustava upravljanja uklopljenih u jedan međusobno usklađen sustav upravljanja. Sve češća implementacija integriranih sustava upravljanja u organizacije ukazuje kako organizacije prepoznaju prednosti koje donose integrirani sustavi upravljanja. Najčešći primjeri implementiranih integriranih sustava upravljanja odnose se na sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, sigurnošću i zaštitom zdravlja. Teorija sustava je znanost koja se bavi izučavanjem sustava i zakonitostima koje u njima vladaju. Nastala je iz potrebe pronalaženja takvih znanstvenih i praktičnih metoda pomoću kojih bi se na znanstveni način analizirali i rješavali problemi kod kojih tradicionalne i uobičajene metode, razvijene u drugim znanstvenim područjima, ne daju zadovoljavajuće rezultate. Njezino polazište je da u svim područjima postoje pojave koje možemo smatrati sustavima, odnosno da u njima postoje specifične sustavne zakonitosti čije nam poznavanje omogućuje shvaćanje pojave same, njenog sadržaja i ponašanja. Primjena tog saznanja na najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti donosi rješavanje znanstvenih i praktičnih problema. Nastala je s ciljem stvaranja jedne opće teorije koja bi obuhvaćala proučavanje sustavnih fenomena, tj. svih tipičnih sustavnih svojstava i vrijedila za sve sustave, bez obzira na njihovu prirodu (interdisciplinarnost-sprečavanje rascjepkanosti znanosti na sve uže discipline). Američki biolog Ludwig von Bertalanffy1, 1954. godine osniva “Društvo za opću teoriju sustava”. To se smatra osnutkom teorije sustava, tj. sustava kao znanstvene discipline. Njezin predmet su: problemi koji se ne mogu izdvojiti i izolirati iz svoje sredine i podvrgnuti kontroliranim utjecajima, problemi različitih raznorodnih područja ( ne mogu se potpuno sagledati sa stajališta jedne znanstvene discipline) te oni koji se javljaju kod složenih dinamičkih sustava i ne mogu se shvatiti i analizirati s jednog stajališta. Cilj joj je vrlo složene i komplicirane pojave sagledati i pojednostaviti te učiniti dostupnim stručnom promatranju i praktičnom rješenju. U ovoj knjizi obrađuju se sljedeći sadržaji: Opća teorija sustava,opservacijske, analitičke i sustavne metode, temeljne značajke sustava, vrste sustava i podjela sustava, sustavni pristup, sustavna analiza, heuristika,sustavnost, metoda crne kutije, sustavne razine, simboličko i grafičko prikazivanje sustava, formalizacija strukture sustava, formalizacija ponašanja sustava, vremenski odnosi u sustavu, mrežne metode, modeliranje i simulacija, upravljanje sustavima, teorija kaosa, sustavna dinamika, operacijska istraživanja.

Knjiga na Web knjižari