RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Računovodstvo i Revizija proizišli su iz potrebe i biti tržišnog gospodarskog sustava temeljenog na kapitalu poznatih vlasnika. Primarni im je zadatak osigurati poštene i objektivne informacije o financijskom položaju poduzeća kako bi na osnovu njih korisnici informacija mogli donositi optimalne odluke.
Za razliku od razvijenih tržišnih gospodarstava u kojima revizija već odavno zauzima pripadajuće joj mjesto, u Republici Hrvatskoj revizija je još uvijek mlada struka koja se pojavljuje tek krajem prošlog stoljeća uspostavom tržišnog gospodarstva. Da bi se osigurala nepristranost revidiranja temeljnih financijskih izvještaja reviziju provode posebne revizijske tvrtke koje nisu uključene u poslovanje poduzeća, pa na taj način revizija pridonosi vjerodostojnosti financijskih informacija.
Revidirani financijski izvještaji poduzeća od strane ovlaštenog revizora (revizijske tvrtke) i njegovo stručno mišljenje trebaju pokazati pošteno i objektivno financijsko stanje poslovanja poduzeća. Potrebito je istaći da se revizija, pored revizije temeljnih financijskih izvještaja poduzeća, može proširiti i na reviziju poslovanja kako bi ukazala na eventualne rezerve uspješnosti i reviziju podudarnosti.
Revizija financijskih izvještaja poduzeća je redovita. Obavlja se za svaku poslovnu godinu za sve velike poduzetnike, te srednje velike poduzetnike (ako su organizirani kao dioničko društvo) i namijenjena je prvenstveno vanjskim korisnicima, a revizija poslovanja je povremena i namijenjena je prvenstveno internim korisnicima.

Knjiga na Web knjižari