PSIHOLOGIJA

Udžbenik je rađen prema programu psihologije za studente prve godine u Visokoj školi za kadrovski i inspekcijski menadžment u Splitu.
Obrađena su sljedeća područja:
– predmet i zadatci psihologije;
– razvoj psihologije i njene discipline;
– metode u psihologiji;
– tehnike i instrumenti u psihološkim istraživanjima;
– osjeti i percepcije;
– pamćenje;
– mišljenje;
– učenje;
– inteligencija;
– temperament i njegove karakteristike;
– karakter i njegove osobine;
– emocije, motivi i motivacija;
– prilagođavanje ličnosti;
– stavovi, predrasude i sukobi;
– faktori od kojih ovisi psihički razvoj ličnosti;
– razdoblja u razvitku čovjeka.