OSNOVE MENADŽMENTA

Knjiga obuhvaća osnove znanosti o menadžmentu: funkcije menadžmenta, oblike, metode i stilove menadžmenta te njegovu efikasnost i efektivnost. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Cilj je upoznati studente s temeljnim zakonitostima i principima znanosti o menadžmentu kako bi ih mogli nadograditi odgovarajućim specijaliziranim menadžerskim znanjima i uspješno primijeniti na menadžerskim inspektorskim i kadrovskim radnim mjestima.

Knjiga na Web knjižari