NOVI PRISTUPI SUSTAVU CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Knjiga „Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja“ rezultat je rada grupe autora i obuhvaća sljedeća poglavlja:

1. Suvremeni pogledi na teorijske osnove obrazovanja uloga e-obrazovanja u cjeloživotnom učenju
2. Perspektive visokog obrazovanja u kontekstu multimedijalne kulture
3. Upravljanje znanjem
4. Kako učiti
5. Koliko programski sadržaji usvojeni preko medija i medijskih strategija utječu na formiranje znanja
6. Budućnost obrazovanja ‒ izazovi i tendencije
7. Značaj društvenih medija u visokoškolskom obrazovanju
8. Informacijsko obrazovanje i „društvo znanja“ – projekt istraživanja
9. Projektiranje modela obrazovanja za medije u funkciji društva znanja
10. Koliko informacije usvojene preko interneta utječu na formiranje znanja mladih u Hrvatskoj
11. Znanstveni razvoj stručnih studija u operativnom i strateškom menadžmenta u Makedoniji
12. Pedagoške kompetencije budućih nastavnika
13. Vrednovanje neformalnog učenja na primjeru veleučilišta u Šibeniku
14 Cjeloživotno učenje i podizanje kvalitete gerontološke skrbi
15. Socijalna dimenzija i perspektive obrazovanja u Hrvatskoj
16 Razvoj učećih pojedinaca kao način transformacije akademskih institucija u akademske učeće organizacije
17. Alati za komunikacijsko profiliranje kao pomoć u procesu kreativnosti
18. Planning of human resource mobility in shipping
20. Važnost komunikacije i međuljudskih odnosa na brodu u procesu cjeloživotnog učenja
21. Obrazovanje u okvirima znanstveno-tehnološkog razvoja
22. E-obrazovanje osoba treće životne dobi
23. Komunikološki modeli u srednjoškolskoj nastavi na primjeru pomorske škole u Splitu
24. Motivacija sportaša i informacijski sustavi u sportu
25. Obrazovanje u funkciji održivog razvoja
26. Promicanje kvalitete cjeloživotnog obrazovanja intenzivnijim korištenjem raspoloživih resursa
27. Kurikulumska struktura suvremene srednje škole

Knjiga na Web knjižari