MENADŽMENT RIZIKA

Opasnosti velikih gubitaka, izgubljenih investicija ili propasti pomorskih poduzeća. U osnovne rizike kojima je poslovanje svake pomorske tvrtke izloženo mogu se uvrstiti sljedeći: rizik likvidnosti, rizik uspješnog završetka izgradnje broda, tehnološki rizik, rizik nabave sirovina, valutni i financijski rizik, politički i ekološki rizik i drugi. Cilj ove knjige je objasniti suvremene postupke zaštite od rizika u tekućem poslovanju, te metode analize rizika u procesu investiranja. Rizik se analizira kao mjerilo opravdanosti investiranja i kriterij izbora između raspoloživih mogućnosti trajnog ulaganja kapitala. Svi koji trebaju steći znanja i vještine potrebne za rješavanje problema izbora investicijske opcije pritom će se služiti elementarnim statističko- matematičkim postupcima analize rizika.
Pojedinačni ciljevi su sljedeći:

  • Objasniti ulogu koncepcije menadžmenta rizika, posebice analize rizika, u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata,
  • Predstaviti najvažnije metode analize rizika,
  • Objasniti značenje i potaknuti korištenje pojedinih strategija upravljanja rizikom

Knjiga na Web knjižari