KNJIGA SAŽETAKA / BOOK OF ABSTRACTS

Koje su prepreke uspješnijim promjenama sistema obrazovanja u našim uvjetima? Koliko nam iskustva boljih pomažu u poboljšanju rada naših institucija i aplikaciji multidisciplinarnih pristupa? Jesmo li spremni za primjenu spomenutih i novih pristupa u našoj obrazovnoj praksi?

• Osnovni problemi i proturječnosti u obrazovanju
• Koliko nova znanja i programski sadržaji usvojeni preko medija i novih tehnologija utječu na formiranje znanja
• Priroda medija kao psihološkog i sociološkog entiteta
• Priroda medija informatičke tehnologije kao psihološkog i sociološkog entiteta
• Računalna teorija mišljenja i računalni modeli u obrazovanju
• Raznovrsnost sistema simbola i jezika upotrijebljenih u interakciji sa suvremenom tehnologijom i njihovo prilagođavanje učenju
• Suština i glavni pravci promjena u iskustvima primjene obrazovanja temeljenog na bolonjskom procesu
• Vrijednosti obrazovanja u okviru znanstveno-tehnološkog razvoja, uključujući upotrebu medija i informatičke i obrazovne tehnologije s posebnim osvrtom na pitanja upravljanja i pristupa u nastavi i učenju
• Istraživanje obrazovnih potreba kao temelj projektiranja obrazovanja
• Oblici računalnog iskustva koji pomažu izgradnji pojmova i procesa znanosti
• Priroda učenja preko društvene interakcije uz upotrebu informatičke tehnologije
• Informatička podrška obrazovanju na daljinu
• Primjena univerzalnih modela za kontrolu, upravljanje i razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja
• Istraživanja rješenja zasnovana na instrukcijskom dizajnu modela učenja
• Razvoj autorskih sistema kao tipiziranih softverskih alata koji pomažu nastavnicima za modeliranje i realizaciju vlastitih koncepata nastave
• Razvoj i primjena e-knjiga
• Koliko timski rad nastavnika, uz primjenu suvremenih tehnologija, pomaže u efikasnijoj izvedbi nastave
• Uspostava neposrednih veza između projekata različitih zemalja Korištenje svih kapaciteta škole u izvođenju programskih zadataka
• Neposredno angažiranje nastavnika na prilagođavanju nastavnih procesa uz korištenje svih raspoloživih metoda
• Poželjna slobodna cirkulacija dokumentacije i razmjena iskustava s inozemnim obrazovnim i znanstvenim sistemima

Knjiga na Web knjižari