INFORMATIKA

Knjiga obuhvaća osnovne pojmove informatike i princip rada elekroničkog računala. Namijenjena je studentima Pomorskog fakulteta u Splitu i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U knjizi je prikazan razvoj računala kroz povijest, matematičke osnove, kodiranje, logička algebra, algoritmi, programiranje te osnove rada u MS Wordu, Excelu i Power Pointu. Naglasak je na praktičnom radu na računalu.


Knjiga na Web knjižari