INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEMI I TEHNOLOGIJE

Knjiga upoznaje studente sa suvremenim teorijskim i praktičnim aspektima upravljačkih informacijskih sistema i informacijskim tehnologijama. Informacijski sistem utječe na menadžment pomorske organizacije realizacijom jedne od osnovnih funkcija informacijskog sistema, a to je da osoblju i menadžerima, snabdijevajući ih potrebnim informacijama, omogući efikasno istraživanje procesa i uvid u ponašanje pomorske organizacije, tako da se mogu efikasnije i efektivnije koristiti svojim vještinama izvršenja zadataka, planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja, kako bi postigli poželjan razvoj, rast i prosperitet organizacije. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Knjiga na Web knjižari