FINANCIJSKO POSLOVANJE

Knjiga “Financijsko poslovanje” nastala je kao nadogradnja na autorov višegodišnji znanstvenoistraživački i nastavni rad iz ovog područja ekonomske znanosti. Cilj pisanja je da što jednostavnije i za širu javnost shvatljivije oslika problematiku ovog financijskog i ekonomskog područja.
Knjiga je prije svega namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i drugih visokih škola na kojima se izučava ekonomsko-financijska problematika poslovanja poduzeća jer je važno poznavanje ovog područja ekonomske znanosti u praksi budući da je financijsko stanje osnova za donošenje menadžerskih odluka.
U donošenju menadžerskih odluka javlja se financijska politika poduzeća kao polazna aktivnost financijskog upravljanja poduzećem kao osnova za usmjeravanje i djelovanje financijske funkcije i iz nje drugih financijskih odnosa koji iz tog djelovanja proistječu, a koji se odnose na poslovanje poduzeća. Financijska politika se odnosi na stvaralačko odlučivanje o osnovnim financijskim ciljevima poduzeća i izbor odgovarajućih strategija i struktura za njihovo ostvarenje.
Financijska politika se konkretizira financijskim planiranjem, organiziranjem rada financijske funkcije, motiviranjem i koordiniranjem, a realizira se, u pravilu, tekućim odlučivanjem. Osnovni zadatak financijske politike odnosi se na osiguravanje nesmetanog djelovanja poduzeća na tržištu, sposobnosti očuvanja i povećavanja njegove imovine sa održavanjem odgovarajućeg stupnja likvidnosti.
Financijsko poslovanje ostvaruje se djelovanjem financijske funkcije u organiziranom pribavljanju financijskih sredstava i nastojanju da se racionalno transformiraju u poslovnim procesima, kako bi se ostvarili financijski ciljevi, osobito u očuvanju i povećanju imovine poduzeća, kao i njegove platežne sposobnost za vraćanje financijskih sredstava izvorima. To je, u stvari, realizacija ciljeva financijske politike, sve u cilju stvaranja i održavanja optimalne strukture sredstava i izvora, što se uobičajeno postiže racionalnim financiranjem Sadržaj knjige je usklađen s postojećim nastavnim planom i programom kolegija Financijsko poslovanje. Matematičko-grafički instrumentarij je upotrebljen u onoj mjeri da ne zamagljuje predstavljene probleme, već da ih bistri.

Knjiga na Web knjižari