ETIKA U MEDIJIMA: REZULTATI KOMUNIKOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA

Cilj ove studije je ispitati fenomen etičnosti medija i na što bolji način predstaviti postojeće teorije o tom fenomenu i njemu sličnim. U radu će se predočiti problemi etike u medijima čime bi se eventualno izvršilo poticanje kritične svijesti o efektima tog problema.
Također radom se želi utvrditi kako mediji utječu na ponašanje, pronaći primjere najčešćih etičkih nedoumica i karakterističnih problema u etičnosti medija, ispitati mišljenja ljudi povodom zadane problematike, utvrditi sličnosti i razlike između zaposlenih u medijima i njihovih korisnika (konzumenata), pri tome će se ispitati etičnost četiriju različitih medija (televizija, tisak, radio i internet). Metodološki pristup obradi teme rada je istraživački rad, osobna zapažanja i diskusije, kao i tumačenje pojedinih fenomena od različitih autora koji su pisali o toj temi.
Namjera ovog rada je ukazati na razmišljanja o danoj temi kao i pružiti informacije koje bi eventualno bile korisne za neka buduća istraživanja.

Knjiga na Web knjižari