ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korištenju strukturiranih papirnih dokumenata u općeprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja. Novina koju je sobom donijela tehnologija elektroničkog poslovanja (engl. e-Business) često se poistovjecuje i brka s pojmom elektroničkog trgovanja (engl. e-Commerce). Elektroničko trgovanje uključuje razmjenu dobara i usluga izmedu kupaca, poslovnih partnera i prodavatelja (dobavljač interagira s proizvođačem, kupci s prodavačima, a otpremnici (špediteri) s distributerima). Elektroničko poslovanje čine svi ti elementi, ali također i operacije što se obavljaju unutar same tvrtke (upravljanje proizvodnjom, razvojem, korporacijskom infrastrukturom i proizvodima).
Elektroničko poslovanje predstavlja razmjenu standardiziranih elektronskih poruka u obavljanju raznih poslova u kompanijama, bankama, upravi, aktivnostima građana i u drugim poslovnim transakcijama. U današnje vrijeme izuzetno konkurentnog tržišta svaka tvrtka traži ono nešto čime će se izdići iznad konkurencije, ubrzati interne procese i na koncu smanjiti operativne troškove uz istovremeno zadržavanje kvalitete krajnjeg proizvoda ili usluge. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele pomorskog poslovanja. Oni bi trebali postati eksperti koji kreiraju programska rješenja za potporu elektroničkom poslovanju te rukovodioci koji temelje svoje odluke na konzistentnim i kvantitativnim mjerama uspješnosti poduzeća.
Ispravno implementirane mobilne tehnologije mogu postati prevaga ka profitabilnijem i kvalitetnijem poslovanju. Elektroničko poslovanje, u svim vidovima poslovanja, više ne predstavlja opciju ili dodatnu mogućnost, već je to fundamentalna poslovna strategija. Mobilno poslovanje (M- poslovanje) predstavlja primjenu mobilnih tehnologija u poslovne svrhe, za pružanje usluga, trgovinu i obavljanje plaćanja, u svrhu efikasnijeg poslovanja. M-poslovanje je aplikacijska infrastruktura koja podržava poslovne odnose, prodaju usluga i informacija uz pomoć mobilnog uređaja. M-poslovanje predstavlja novi kanal za e-poslovanje koji obzirom na osjetljivost na vrijeme i lokaciju predstavlja novu priliku za kreiranje novih poslovnih procesa i poboljšavanje starih. Usljed velikog napretka u infrastrukuri i u softveru, usljed ogromnog kapitala uloženog u njihov razvoj, te usljed sve većih zahtjeva klijenata za mobilnošću i poslovanjem u realnom vremenu, mobilne mreže bilježe sve veći rast. Prema relevantnim istraživanjima, broj mobilnih pretplatnika na globalnom svjetskoj razini je gotovo dostigao ukupan broj stanovnika Zemlje. Postoje predviđanja da će u razvijenim zemljama svijeta sa velikim brojem Internet pretplatnika broj pretplatnika koji pristupaju internetu putem mobilnih uređaja veoma brzo premašiti broj pretplatnika koji mu pristupaju putem personalnih računala. Zato je dugoročnije gledano uvođenje mobilnog poslovanja i pravljenje mobilne strategije za vodeće kompanije koje nastoje da ostanu konkurentne na globalnom svjetskoj razini od presudnog značaja .
U knjizi su naznačeni izvjesni pokazatelji i prednosti zašto dolazi primata mobilnih mreža s tendencijom kontinuiranog porasta. To se manifestira na globalnoj svjetskoj razini unazad petnaestak godina i ima tendenciju kontinuiranog trenda, te navodi na opći zaključak da je to već odavno postalo globalni svjetski pravac razvoja. U osnovne ciljeve ove knjige nalaze se zadaci i sadržaji koji omogućuju upoznavanje studenata sa aktualnim pitanjima i problemima radnog okruženja u poslovanju uopće a također, posebno pomorskom, kao i mjesta i uloge elektroničkog poslovanja u njemu. Osposobljavanje studenata za primjenu stečenih stručnih i praktičnih znanja u menadžmentu i primjeni različitih segmenata elektroničkog poslovanja u realnom poslovnom okruženju pomorskih organizacija. Razvoj vještina i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti komuniciranja i suradnje. Mobilni pristup postavlja osnove za kreiranje nove, mobilne digitalne ekonomije. To je omogućila integracije interneta i elektroničkog poslovanja. Knjiga sadrži brojne prednosti koje primjena mobilnog poslovanja može pružiti kako poduzećima, tako i njihovim korisnicima. Sve to je posljedica trendova, kao što su povećanje broja širokopojasnih mobilnih pretplatnika, povećavanje broja korisnika „pametnih“ telefona i tableta kako u razvijenim zemljama svijeta, tako i kod zemalja u razvoju, kod kojih je to još više izraženo budući da su imale izuzetno nerazvijenu fiksnu telekomunikacijsku infrastrukturu te su orijentirale za strategiju razvoja mobilnih mreža. Kao konstataciju izložene materije, moglo bi se zaključiti da dalji razvoj mobilnog poslovanja predstavlja opću neminovnost.

Knjiga na Web knjižari