ANALIZA POSLOVANJA

Bitno obilježje racionalizacije u svakoj fazi ciklusa reprodukcije je ostvarivanje maksimalnih rezultata po jedinici ulaganja, postizanje što veće razlike, odnosno što povoljnijih odnosa između input i output činitelja radnog procesa. Kod ulaganja sredstava u reprodukciju potrebno je voditi računa o odgovarajućoj usklađenosti između input (ulaznih) elemenata po obujmu, strukturi i kvaliteti tih elemenata. Osnovna svrha analize poslovanja jest optimalizacija racionalizacije poslovanja poduzeća koja obuhvaća poduzimanje mjera i akcija u cilju pojednostavljenja, poboljšanja, a time i pojeftinjenja tehnološko-proizvodnog i tehnološko- uslužnog radnog procesa, uključujući tu i poslovne funkcije, ona smanjuje troškove poslovanja po jedinici učinka, što ima za posljedicu ostvarivanje značajnih efekata u vidu optimalnog poslovnog rezultata.
Racionalizaciju procesa reprodukcije kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano u kratkom vremenskom razdoblju analizom pokazatelja bilančnih pozicija, a možemo se koristiti i nizom bilančnih stanja da bismo dobili dinamiku kretanja određenih bilančnih pozicija, dok u dužem i dugom vremenskom razdoblju racionalizaciju kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano s aspekta njegove konkurentske sposobnosti i sagledavanja novih situacija u tim razdobljima koje određuju ekonomsko-tržišni položaj poduzeća i optimalizaciju njegova poslovanja.
Osnovno pravilo odnosa između ulaganja u reprodukciju i rezultata reprodukcije je osnovno područje analize poslovanja koje se sastoji u tome da taj odnos bude što veći, jer veći odnos osigurava i veći stupanj kvalitete ekonomije i obratno. Osim toga, ako se iz ostvarenih rezultata osigurava ponovno, nesmetano, reproduciranje izvršenih ulaganja u obliku trošenja i troškova reprodukcije, tada su osigurani svi uvjeti za odvijanje kontinuiteta procesa reprodukcije.

Knjiga na Web knjižari